Πακέτα συνδρομής

Προσφέρουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θέλουν να εγγραφούν στο www.businessbook.gr να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 τρόπους (πακέτα) προβολής. Σας παρέχουμε υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της συνδρομής σας και σας δίνουμε τη δυνατότητα αλλαγής – αναβάθμισης πακέτου προβολής με τη λήξη του χρόνου συνδρομής σας

 Η επιλογή του τρόπου προβολής μέσω του www.businessbook.gr αποτελεί αυτόματα και δήλωση αποδοχής των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου του www.businessbook.gr .

Μετάφρασε »
Skip to content