Η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης – Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.) αποτελεί επιστημονικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι κύριοι στόχοι είναι:
– Η φροντίδα ατόμων με ψυχική διαταραχή ή νοητική υστέρηση σε πρωτοβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.
– Η δημιουργία και λειτουργία δομών προστατευμένης στέγασης.
– Η συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους.
– Η προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και η πρόληψη της ψυχικής διαταραχής.
– Η κοινωνική αποκατάσταση, αποσυλοποίηση και επανένταξη.
– Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην κοινότητα.

Διεύθυνση & Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Αγίου Όρους 6Α ΛΑΡΙΣΑ

GPS:

39.6251972, 22.4204001

Τηλέφωνο: