Επισκευή – ανακαίνιση κατοικίας ή επιχείρησής.
Γυψοσανίδες.
Σιδηροκατασκευές.
Πλακάκια.
Ελαιοχρωματισμοί.
Θερμοπροσόψεις.
Υδραυλικά

Διεύθυνση & Επικοινωνία

Διεύθυνση:

ΠΑΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

GPS:

40.9046541, 24.3500671

Τηλέφωνο:
Web:

-